Edytował: Edyta Waleczek
Data edycji: 14-01-2014 7:39:20

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE KRYRY - II ETAP - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P3.
ZIMOWE UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ POWIATOWYCH DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
WYKONANIE TRZECH BOISK O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY SUSZEC
WYKONANIE TRZECH BOISK O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY SUSZEC - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
REALIZACJA III ETAPU INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ W KOBIELICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU O DŁ. OK. 450 MB” TJ. ODCINKA OD POSESJI NR 20 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIEJSKĄ O DŁ. OK. 191 MB"
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SUSZCU PRZY ULICY WYZWOLENIA 2 - ETAP I WRAZ Z WYKONANIEM DODATKOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA UL. JASNEJ W KRYRACH NA ODCINKU O DŁUGOŚCI OKOŁO 264MB
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. DWORCOWEJ 42 W RADOSTOWICACH
PRZEBUDOWA UL. PAŃSKIEJ W KOBIELICACH – ETAP I ORAZ UL. RÓWNEJ W KOBIELICACH – DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA – SZKOLNY PLAC ZABAW – MAŁY” PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MIZEROWIE
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
REALIZACJA II ETAPU INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I NAPIERALSKIEGO W RUDZICZCE”, TJ. ODCINKA O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OKOŁO 954 MB WRAZ Z ODWODNIENIEM
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH-POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
„PRZEBUDOWA ULICY CZARKOWSKIEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM”, TJ. ODCINKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DWORCOWĄ DO KM 0+106 O DŁUGOŚCI OKOŁO 106,0MB”
WYKASZANIE I UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH I POBOCZY DRÓG NA TERENIE GMINY SUSZEC W 2014 R.
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. ŚW. JANA I SZKOLNEJ W SUSZCU
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY SUSZEC
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: ŚW. JANA, SZKOLNEJ, L. WITOSZY I PIASKOWEJ W SUSZCU
REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SUSZEC W SOŁECTWACH SUSZEC I RADOSTOWICE – ULICE: BURSZTYNOWA I BRYLANTOWA W SUSZCU ORAZ BAŻANTÓW W RADOSTOWICACH
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ I NAPIERALSKIEGO W RUDZICZCE - I ETAP
BUDOWA ODWODNIENIA UL. ZACISZE I FRAGMENTU UL. TOPOLOWEJ W KOBIELICACH
PRZEBUDOWA UL. CZARKOWSKIEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM - III ETAP
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - 2014 R.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUSZCU
PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - ETAP IV - ODC. UL. GRANICZNEJ (527 mb) ORAZ ODC. BOCZNY UL. GRANICZNEJ (145 mb)
PRZEBUDOWA UL. OKRĘŻNEJ ORAZ ODCINKA BOCZNEGO UL. POPRZECZNEJ W SUSZCU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE KRYRY - II ETAP - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1 (ODCINKI POZOSTAŁE) I ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P2