MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

2013-33_SIWZ_-_Zagospodarowanie_terenu_przy_ul__Św._Jana_w_Suszcu.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO SIWZ - FORMULARZ PRZEDMIARU (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ:

 

Projekt.pdf 

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

  

 Specyfikacje Techniczne.pdf