MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 

Poniżej do pobrania SIWZ wraz z załącznikami od 1-8 oraz załącznik 9 do SIWZ:

1. SIWZ wraz z załącznikami od 1-8: AKCJA-ZIMA-2015-2016-z-dnia-19.10.2015-R3.pdf

2. zał. 9 do SIWZ: Rejon_nr_3_Rudziczka.pdf