MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ_-_dostawa_energii_elektrycznej dla Gminy Suszec _do końca 2010r..pdf (139.92 Kb)

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - zał. 1a` do SIWZ:

zestawienie_punktow_poboru_energii_-_oswietlenie_uliczne_-_zal._1a.pdf (29.43 Kb)

3. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec - zał. 1b` do SIWZ:

zestawienie_punktow_poboru_energii_-_obiekty_-_zal._1b.pdf (20.88 Kb)