MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7:

2015-6-SIWZ-ODPADY-KOMUNALNE.pdf

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ZADEKLAROWANĄ LICZBĄ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POJEMNOŚCIĄ POJEMNIKÓW PRZYPISANYCH DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ GOTOWOŚCI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ:

Wykaz-nieruchomosci-stan-na-19.06.2015-.pdf

3. MAPKA TERENU GMINY SUSZEC - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ:

mapka_terenu_gminy_Suszec_-_zal__nr_9.pdf

4. MAPKA ORIENTACYJNA TERENU PRZEZNACZONEGO POD PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - ZAŁĄCZNIK NR10 DO SIWZ:

mapka_orientacyjna_terenu_przeznaczonego_pod_PSZOK_-_zal__nr_10.pdf