MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A, 1.B

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2.1 - 2.2

 

III. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ (dot. przebudowy fragmentu ul. Modrzewiowej) , W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.8

 

IV. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ (dot. przebudowy fragmentu bocznego odcinka Wielodroga) , W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4.1 - 4.7

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10.1 DO SIWZ (dot. przebudowy fragmentu ul. Modrzewiowej), W TYM: 

PATRZ ZAŁĄCZNIK POZ. 5 

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10.2 DO SIWZ (dot. przebudowy fragmentu bocznego odcinka Wielodroga), W TYM: 

PATRZ ZAŁĄCZNIK POZ. 6 

 1. 1._2015_14_SIWZ_MODRZEWIOWA_I_WIELODROGA.pdf Data: 2015-10-27 13:06:19, - Rozmiar: 591,62kB
 2. 2.1_ZA_._NR_1.A._DO_SIWZ_Formularz_przedmiaru___ul._Modrzewiowa_w_Suszcu.xls Data: 2015-10-27 13:06:22, - Rozmiar: 41,50kB
 3. 2.2_ZA_._NR_1.B._DO_SIWZ_Formularz_przedmiaru___odc_boczny_ul._Wielodroga_w_Suszcu.xls Data: 2015-10-27 13:06:25, - Rozmiar: 42,00kB
 4. 3.1._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_Modrzewiowa_opis.pdf Data: 2015-10-27 13:06:28, - Rozmiar: 108,41kB
 5. 3.2._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_Rys._1_Plan_orientacyjny_ul._Modrzewiowa.pdf Data: 2015-10-27 13:06:32, - Rozmiar: 141,95kB
 6. 3.3._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_Rys._2_Plan_sytuacyjny_ul._Modrzewiowa.pdf Data: 2015-10-27 13:06:36, - Rozmiar: 283,52kB
 7. 3.4._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_Rys._3_Przekr_j_A_A_ul._Modrzewiowa.pdf Data: 2015-10-27 13:06:39, - Rozmiar: 48,92kB
 8. 3.5._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_PGK_uzgodnienie_ul._Modrzewiowa_i_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:06:58, - Rozmiar: 7 545,15kB
 9. 3.6._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_GPW_uzgodnienie_ul._Modrzewiowa.pdf Data: 2015-10-27 13:07:09, - Rozmiar: 3 872,58kB
 10. 3.7._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZ_TAURON_uzgodnienie_ul._Modrzewiowa_i_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:18, - Rozmiar: 2 710,80kB
 11. 3.8._ZA_._NR_9.1_DO_SIWZV_Informacja_o_terenie_ul._Modrzewiowa.pdf Data: 2015-10-27 13:07:28, - Rozmiar: 2 933,56kB
 12. 4.1._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_Wielodroga_odc._boczny_opis.pdf Data: 2015-10-27 13:07:31, - Rozmiar: 108,72kB
 13. 4.2._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_Rys._1_Plan_orientacyjny_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:35, - Rozmiar: 150,59kB
 14. 4.3._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_Rys._2_Plan_sytuacyjny_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:39, - Rozmiar: 456,99kB
 15. 4.4._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_Rys._3_Przekr_j_A_A_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:42, - Rozmiar: 48,94kB
 16. 4.5._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_PSG_uzgodnienie_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:48, - Rozmiar: 1 449,47kB
 17. 4.6._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_Informacja_o_terenie_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 13:07:58, - Rozmiar: 2 975,38kB
 18. 4.7._ZA_._NR_9.2_DO_SIWZ_GAZ_System_uzgodnienie_odc._boczny_ul._Wielodroga.pdf Data: 2015-10-27 18:13:37, - Rozmiar: 2 646,58kB
 19. 5._ZA_._NR_10.1_DO_SIWZ_Modrzewiowa_ST.pdf Data: 2015-10-27 13:08:02, - Rozmiar: 270,67kB
 20. 6._ZA_._NR_10.2_DO_SIWZ_Wielodroga_odc._boczny_ST.pdf Data: 2015-10-27 13:08:06, - Rozmiar: 272,16kB