MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.11.2016 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 09.11.2016 r.

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę skrzyniową z pozycji 5 o wysokości 917 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę skrzyniową o wysokości nie przekraczającej 950 mm.

Powyższa zmiana ma wpływ na treść zał. 1.A do SIWZ – opis pozycji nr 5 - patrz zmiana SIWZ z dnia 09.11.2016 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A).

 

Pytanie 2

Proszę o określenie rodzaju stali, z którego mają być wykonane meble, stal AISI 304 (rekomendowana), czy ferromagnetyczna-ekonomiczna?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyłącznie meble wykonane ze stali AISI 304, 441 i 430.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści piec konwekcyjno-parowy o wymiarze 922x792x1058 wyświetlacz cyfrowy z centralnym regulatorem obrotowym Convotherm-Dial umożliwia kontrolę nad wszystkimi procesami w dowolnym momencie 99 profili pieczenia a każdy z nich z 20 etapami.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pieca z centralnym regulatorem obrotowym.

Zamawiający zwiększa tolerancję wymiaru głębokości urządzenia z obecnej +/- 50mm na +/- 100mm.

Powyższa zmiana ma wpływ na treść zał. 1.A do SIWZ – opis pozycji nr 25 - patrz zmiana SIWZ z dnia 09.11.2016 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A).

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas