MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, 13.07.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa odcinka ul. Granicznej w Radostowicach, zgodnie z dokumentacją projektową” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna” Sp. z o.o.

ul. Borowikowa 1

43-215 Jankowice

 

                  za cenę: 140.973,20 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT” s.c.

ul. Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 OFERTA NR 02 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE „ROL-BUD” Sp.j.

Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4

43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna” Sp. z o.o.

ul. Borowikowa 1

43-215 Jankowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

„PETBUD” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

OFERTA NR 06 złożona przez:

Firma „STRADA”

ul. Gagarina 132 C

44-268 Jastrzębie Zdrój

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

283,83

283,83

02

219,06

219,06

03

300,00

300,00

04

0

0

05

252,27

252,27

06

175,17

175,17