MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

SIWZ_-_Orzechowa_i_Borowa.doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.A I 1.B  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Formularz przedmiaru zał. 1.A - ul. Borowa.xls

Formularz przedmiaru zał. 1.B - ul. Orzechowa.xls

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót (ul. Borowa) - zał. nr 9a do SIWZ:

 

OPIS.pdf

01 ORIENTACJA.pdf

02 SYTUACJA.pdf

03 PROFIL PODŁUŻNY.pdf

04 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

05 PRZEKROJE POPRZECZNE.pdf

 

 

4. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót  (ul. Orzechowa) - zał. nr 9b do SIWZ:

 

Projekt - Orzechowa.pdf

 

 

  

 

5. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU (ul. Borowa) - zał. nr 10a do SIWZ:

OR Borowa - opis.pdf

OR Borowa rys. 1.pdf

 

 

 

6. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU (ul. Orzechowa) - zał. nr 10b do SIWZ:

Projekt organizacji ruchu - Orzechowa.pdf

 

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ul. Borowa) - zał. nr 11a do SIWZ:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ul. Borowa.pdf

 

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ul. Orzechowa) - zał. nr 11b do SIWZ:

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ul. Orzechowa.pdf