MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_mala_architektura_-_II_przetarg.pdf (207.43 Kb) 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

 FORMULARZ_PRZEDMIARU_ROBOT_-_boisko_Radostowice_-_Roboty_ogolnobudowlane_zal._1.A-_Strona_tytulowa.doc (24.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A-_boisko_Radostowice_mala_arch.xls (43.50 Kb)

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ZAŁ. 6:

Opis_techniczny.pdf (97.48 Kb)

Orientacja_Boisko.pdf (1.98 Mb)

boisko_zagospodarowanie_terenu.pdf (735.75 Kb)

Ogrodzenie_od_strony_drogi.pdf (293.42 Kb)

Ogrodzenie_od_strony_drogi_-_ukosne.pdf (141.00 Kb)

Ogrodzenie_od_strony_parkingu.pdf (268.19 Kb)

Pilkochwyt_strona_polnocna.pdf (167.75 Kb)

Pilkochwyt_strona_poludniowa.pdf (167.49 Kb)

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 7:

strona_tyt._specyfikacji_-_boisko_Radostowice.pdf (21.71 Kb)

ZB-00_wymagania_ogolne.pdf (149.96 Kb)

ZB-01_roboty_pomiarowe.pdf (55.73 Kb)

ZB-02_elementy_zagospodarowania_terenu_boiska-mala_architektura.pdf (58.87 Kb)