MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 03.09.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja III etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia na odcinku o długości około 450 mb tj. odcinka od posesji nr 20 do skrzyżowania z ul. Wiejską o długości około 191mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

       Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
      „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

       ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

 

        za cenę: 313.413,88 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” mgr Dominika Ogrodowska

ul. Turystyczna 1 B, 44-207 Rybnik;

Partner konsorcjum: Firma Budowlana „D-ART” Damian Ogrodowski, ul. Turystyczna 1B,  44-207 Rybnik;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz ul. Rolna 4,                 43-262 Kobielice;

OFERTA NR 03 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik

Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1B, 44-207 Rybnik;

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra

ul. Graniczna 5, 43-262 Radostowice;

OFERTA NR 05 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik;

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

206,76

206,76

02

300,00

300,00

03

270,30

270,30

04

260,97

260,97

05

202,50

202,50

 Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas