MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 18.09.2017 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 18.09.2017r.

dotyczy:                 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach”

 

W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2016 roku?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206kW?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z elektrycznie sterowanymi szybami w drzwiach przednich kabiny i ręcznie w drzwiach tylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z powyższym w pkt. 2.7 zał. 1.A do SIWZ zapisy w zakresie w/w parametrów otrzymują brzmienie:

„(…)

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz ręcznie sterowane szyby w drzwiach tylnych kabiny (…)”

             Pozostała treść i opis parametrów wskazanych w pkt. 2.7 pozostaje bez zmian.

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 18.09.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drzwiami kabiny zamykanymi jednym kluczem jednak bez centralnego zamka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przestrzenią w kabinie za fotelem kierowcy wynoszącą 1100 mm?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wizualną sygnalizacją otwarcia podestów, żaluzji i wysunięcia masztu, jednak bez systemu akustycznego?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pełnowymiarowe koło ma być na stałe na wyposażeniu pojazdu.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną z materiałów w pełni odpornych na korozję, tj. aluminium i stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z blachy aluminiowej?

Odpowiedź:

 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z tym, w pkt. 3.1 zał. 1.A do SIWZ zapisy dotyczące w/w parametrów otrzymują brzmienie:

„Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3300 mm - dostosowana do wysokości bramy garażowej.

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (metalowo-kompozytowa).

Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków wyłożone blachą  nierdzewną lub aluminiową.

Balustrady ochronne boczne dachu wykonane ze specjalnych materiałów kompozytowych.

Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1).

Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca”.

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 18.09.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z relingiem dachowym wykonanym z aluminium?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wciągarki wykonaną w formie pokrowca wodoodpornego?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                        Marian Pawlas