MENU

Zastępca Wójta Gminy

 

inż. Czesław Smusz 

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy :

1. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za prace następujących komórek organizacyjnych urzędu:

  • Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji; 
  • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
  • Biuro Zamówień Publicznych;
  • Biuro Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami.

2. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Wójta.