MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.4 – ZAŁ. 1.A (BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA)

POZ.5 -  ZAŁ. 1.B (INSTALACJA C.O.)

5. ZAŁ. NR 1.C - TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6

6. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 7 – POZ.60

7. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – INSTALACJA C.O.:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.61 – POZ.72

8. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 73

9. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJA C.O.:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 74

 1. 1.-2017-17-TERMOMODERNIZACJA-SZKO-A-KRYRY-II-POST-POWANIE.pdf Data: 2017-09-29 14:13:01, - Rozmiar: 977,72kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-09-29 14:13:04, - Rozmiar: 796,24kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-09-29 14:13:06, - Rozmiar: 658,09kB
 4. 4.-Za-1.A_formularz-przedmiaru-rob-t-bran-a-og-lnobudowlana.xlsx Data: 2017-09-29 14:13:06, - Rozmiar: 25,75kB
 5. 5.-Za-.-1.B_formularz-przedmiaru-rob-t-docieplenie-szko-y-w-Kryrach_c.o..xlsx Data: 2017-09-29 14:13:07, - Rozmiar: 29,82kB
 6. 6.-Zal_1_C-Tabela-istotnych-parametr-ETICS.xlsx Data: 2017-09-29 14:13:09, - Rozmiar: 745,58kB
 7. 7.Opis_techniczny-Kryry-ZSP.pdf Data: 2017-09-29 14:13:10, - Rozmiar: 237,45kB
 8. 8.obrobka-attyk-9D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:11, - Rozmiar: 142,07kB
 9. 9.detal-obudowa-atrium-10D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:11, - Rozmiar: 134,99kB
 10. 10.detal-wykonczenie-okapu-11D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:12, - Rozmiar: 179,87kB
 11. 11.detal-obudowa-wiazarow-12D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:13, - Rozmiar: 175,36kB
 12. 12.rys-1I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:14, - Rozmiar: 160,49kB
 13. 13.rys-1P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:15, - Rozmiar: 172,69kB
 14. 14.rys-2D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:16, - Rozmiar: 159,57kB
 15. 15.rys-2I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:16, - Rozmiar: 111,14kB
 16. 16.rys-2P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:17, - Rozmiar: 145,77kB
 17. 17.rys-3D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:18, - Rozmiar: 174,32kB
 18. 18.rys-3I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:18, - Rozmiar: 109,39kB
 19. 19.rys-3P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:19, - Rozmiar: 130,26kB
 20. 20.rys-4D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:20, - Rozmiar: 173,04kB
 21. 21.rys-4I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:20, - Rozmiar: 132,33kB
 22. 22.rys-4P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:21, - Rozmiar: 163,74kB
 23. 23.rys-5D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:22, - Rozmiar: 125,70kB
 24. 24.rys-5I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:23, - Rozmiar: 108,28kB
 25. 25.rys-5P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:23, - Rozmiar: 130,15kB
 26. 26.rys-6D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:24, - Rozmiar: 126,27kB
 27. 27.rys-6I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:25, - Rozmiar: 131,19kB
 28. 28.rys-6P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:25, - Rozmiar: 162,72kB
 29. 29.rys-7D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:26, - Rozmiar: 139,34kB
 30. 30.rys-7I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:27, - Rozmiar: 115,66kB
 31. 31.rys-7P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:27, - Rozmiar: 165,97kB
 32. 32.rys-8D.pdf Data: 2017-09-29 14:13:28, - Rozmiar: 92,24kB
 33. 33.rys-8I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:28, - Rozmiar: 106,94kB
 34. 34.rys-8P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:29, - Rozmiar: 161,99kB
 35. 35.rys-9I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:30, - Rozmiar: 109,86kB
 36. 36.rys-9P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:30, - Rozmiar: 115,42kB
 37. 37.rys-10I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:31, - Rozmiar: 133,72kB
 38. 38.rys-10P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:32, - Rozmiar: 162,17kB
 39. 39.rys-11I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:32, - Rozmiar: 116,16kB
 40. 40.rys-11P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:33, - Rozmiar: 169,41kB
 41. 41.rys-12I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:34, - Rozmiar: 117,79kB
 42. 42.rys-12P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:35, - Rozmiar: 169,76kB
 43. 43.rys-13I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:35, - Rozmiar: 116,16kB
 44. 44.rys-13P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:36, - Rozmiar: 148,49kB
 45. 45.rys-14I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:37, - Rozmiar: 117,78kB
 46. 46.rys-14P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:38, - Rozmiar: 184,06kB
 47. 47.rys-15I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:38, - Rozmiar: 123,29kB
 48. 48.rys-15P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:39, - Rozmiar: 144,80kB
 49. 49.rys-16I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:39, - Rozmiar: 115,75kB
 50. 50.rys-16P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:40, - Rozmiar: 169,98kB
 51. 51.rys-17I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:41, - Rozmiar: 109,46kB
 52. 52.rys-17P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:42, - Rozmiar: 167,97kB
 53. 53.rys-18I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:42, - Rozmiar: 112,48kB
 54. 54.rys-18P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:43, - Rozmiar: 170,48kB
 55. 55.rys-19I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:44, - Rozmiar: 183,16kB
 56. 56.rys-19P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:45, - Rozmiar: 495,07kB
 57. 57.rys-20I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:46, - Rozmiar: 138,59kB
 58. 58.rys-20P.pdf Data: 2017-09-29 14:13:47, - Rozmiar: 112,84kB
 59. 59.rys-21I.pdf Data: 2017-09-29 14:13:47, - Rozmiar: 125,01kB
 60. 60.rys-D1.pdf Data: 2017-09-29 14:13:48, - Rozmiar: 304,02kB
 61. 61.Opis-Zespol-szkolny-Kryry.pdf Data: 2017-09-29 14:13:49, - Rozmiar: 109,89kB
 62. 62.Rys-01.pdf Data: 2017-09-29 14:13:50, - Rozmiar: 240,50kB
 63. 63.Rys-02.pdf Data: 2017-09-29 14:13:51, - Rozmiar: 189,57kB
 64. 64.Rys-03.pdf Data: 2017-09-29 14:13:52, - Rozmiar: 225,75kB
 65. 65.Rys-04.pdf Data: 2017-09-29 14:13:53, - Rozmiar: 175,36kB
 66. 66.Rys-05.pdf Data: 2017-09-29 14:13:53, - Rozmiar: 156,46kB
 67. 67.Rys-06.pdf Data: 2017-09-29 14:13:54, - Rozmiar: 151,23kB
 68. 68.Rys-07.pdf Data: 2017-09-29 14:13:55, - Rozmiar: 159,64kB
 69. 69.Rys-08.pdf Data: 2017-09-29 14:13:56, - Rozmiar: 151,28kB
 70. 70.Rys-09.pdf Data: 2017-09-29 14:13:57, - Rozmiar: 668,98kB
 71. 71.Rys-10.pdf Data: 2017-09-29 14:13:59, - Rozmiar: 423,79kB
 72. 72.Rys-11.pdf Data: 2017-09-29 14:13:59, - Rozmiar: 176,20kB
 73. 73.Specyfikacja_Kryry-ZSP.pdf Data: 2017-09-29 14:14:01, - Rozmiar: 462,17kB
 74. 74.Specyfikacja-Techniczna.pdf Data: 2017-09-29 14:14:02, - Rozmiar: 170,01kB