MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2 - NR 9:

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. ZAŁACZNIKI NR "A" i "B" DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA):

Zadanie 1:

Formularz przedmiaru robót - zał. A.xls

Zadanie 2:

Formularz przedmiaru robót - zał. B.xls

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.doc