MENU
Wykonanie korytowania i podbudowy na terenie o pow.798,5m2, na potrzeby parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu-I etap realiz. inwest. pn.,,Budowa parkingu przy UG w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjn. w rej.ul. Lipowa,P.Godźkai ul. Wyzwolenia"

BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W SUSZCU- I ETAP