MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_oswietlenie_boisko_suszec.pdf (207.30 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.A_oswietlenie_-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A_-_oswietlenie.xls (47.50 Kb) 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ZAŁ. 6:

Strona_tytulowa.pdf (484.23 Kb)

Opis_techniczny.pdf (88.95 Kb)

Mapa_orientacyjna.pdf (778.26 Kb)

Projekt_planu_zagospodarowania_terenu_-_wewnetrzna_instalacja_elektryczna.pdf (709.51 Kb)

przekroj_rowu_kablowego.pdf (90.07 Kb)

Rysunek_1.pdf (22.28 Kb)

Rysunek_uziemienia_slupa.pdf (57.16 Kb)

Schemat_ideowy_zasilania.pdf (446.29 Kb)

zlacze.jpg (73.22 Kb)

zlacze.pdf (291.26 Kb)

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 7:

STWIOR_-_oswietlenie_boiska_Suszec.pdf (4.90 Mb) 

5. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. 8:

Informacja_BIOZ.pdf (33.28 Kb)