MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL: 

Formularz przedmiaru robót - ogrodzenie terenu.xls

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót - zał. nr 9 do SIWZ: 

 

Opis techniczny.pdf 

Projekt zagospodarowania.pdf 

Schemat wykonania bramy wjazdowej w ogrodzeniu terenu.pdf 

Schemat wykonania furtki metalowej w ogrodzeniu terenu.pdf 

Schemat wykonania ogrodzenia wysokiego.pdf

 

 

  

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ: 

Specyfikacja techniczna.pdf