MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 14.04.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Baraniok w Rudziczce – Etap I – odcinek od skrzyżowania z ul. Kleszczowską do posesji nr 36B o długości około 915mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

43-229 ĆWIKLICE

za cenę: 160.877,86 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 6 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132 C; 44-268 Jastrzębie – Zdrój

OFERTA NR 03 złożona przez:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A; 52-200 Wrocław

Adres do korespondencji: STRABAG Infrastruktura Południe  Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1; 47-143 Jaryszów

OFERTA NR 06 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Spółka z o.o.

ul. Gliwicka 179A; 44-207 Rybnik

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

283,50

15,00

298,50

02

241,95

15,00

256,95

03

0

0

0

04

285,00

15,00

300,00

05

113,94

15,00

128,94

06

137,70

15,00

152,70


           Z up.

Sekretarz Gminy

   Roman Szopa