MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_Remizo-swietlica_w_Mizerowie.pdf (219.25 Kb)

 

2. ZAŁĄCZNIKI NR. A - C DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONY TYTUŁOWE):

ZAŁ. NR A:

formularz_przedmiaru_robot_zal_A_termomodernizacja_oraz_remont_budynku-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_termomodernizacja_oraz_remont_budynku_zal._A.xls (69.00 Kb)

ZAŁ. NR B:

formularz_przedmiaru_robot_zal_B_wymiana_wewnetrznej_instalacji_centralnego_ogrzewania-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_wymiana_wewnetrznej_instalacji_centralnego_ogrzewania_zal._B.xls (67.50 Kb)

ZAŁ. NR C:

formularz_przedmiaru_robot_zal_C_wymiana_wewnetrznych_instalacji_elektrycznych-strona_tytulowa.doc (27.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_wymiana_wewnetrznych_instalacji_elektrycznych_zal._C.xls (96.00 Kb)

 

3. PROJEKTY BUDOWALANO-WYKONAWCZE -  ZAŁ. OD NR 6.1 - 6.4:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (TERMOMODERNIZACJI ORAZ REMONTU BUDYNKU) - ZAŁ. NR 6.1

Opis.pdf (1.02 Mb)

Rysunki.pdf (1.79 Mb)PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (BUDOWA WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) W TYM INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 6.2

Czesc_opisowa.pdf (1.44 Mb)

Czesc_rysunkowa.pdf (1.78 Mb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA) - ZAŁ. NR 6.3

Opis_techniczny_c.o._Mizerow.pdf (117.43 Kb)

Projekt_kotlowni.pdf (54.55 Kb)

Rozwiniecie_c.o._Mizerow.pdf (279.69 Kb)

Rzut_parteru_instalacja_c.o..pdf (105.11 Kb)

Rzut_pietra_instalacja_c.o..pdf (98.53 Kb)

Rzut_piwnic_instalacja_c.o..pdf (123.04 Kb)

Schemat_kotlowni_c.o..pdf (88.71 Kb)

Wymiary_gabarytowe_kotla_HEF_100kW.pdf (86.55 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (WYMIANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH) - ZAŁ. NR 6.4

Opis.pdf (42.33 Kb)

Rys_02.pdf (408.31 Kb)

Rys_03.pdf (435.78 Kb)

Rys_04.pdf (514.29 Kb)

Rys_05.pdf (495.41 Kb)

Rys_06.pdf (166.86 Kb)

Rys_07.pdf (247.95 Kb)

Rys_08.pdf (119.07 Kb)

Rys_09.pdf (151.29 Kb)

Rys_10.pdf (293.23 Kb)

Rys_11.pdf (240.14 Kb)

Rys_12.pdf (196.19 Kb)

 

4. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 7:

BIOZ_instalacja_c.o..pdf (78.29 Kb)

BIOZ_instalacje_elektryczne.pdf (42.40 Kb)

BIOZ_termomodernizacja_oraz_remont_budynku.pdf (539.43 Kb)

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 8.1 - 8.3:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ZAŁ. NR 8.1

Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_-_roboty_ogolnobudowlane_zal._8.1.pdf (655.37 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJA C.O. - ZAŁ. NR 8.2

Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_-_instalacja_c.o._zal._8.2.pdf (148.83 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZAŁ. NR 8.3

Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_-_instalacje_elektryczne_zal._8.3.pdf (176.11 Kb)