MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, 05.10.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na boiskach sportowych przy ul. Piaskowej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”

 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usług Technicznych „INSTAL- DOR”

Krzysztof Radziejewski

Ul. Krasińskiego 24/51

40-019 Katowice

 

za cenę: 58.544,26 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych siedem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

KOMTECH Piotr Martuszewski

Ul. Barbackiego 15

30-300 Nowy Sącz

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Usługowo- Handlowa „ELEKTRO- ED”

Edward Hejmo

Os. Piastów 37A/37

31-624 Kraków

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zakład Usług Technicznych „INSTAL- DOR”

Krzysztof Radziejewski

Ul. Krasińskiego 24/51

40-019 Katowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma „ELEKTRO- ENERGETYK”

Ul. Orląt Lwowskich 143

41-208 Sosnowiec

OFERTA NR 05 złożona przez:

„ELMARK” Rafał Trzemżalski

USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE

Ul. Pomorska 89/7

44-335 Jastrzębie- Zdrój

OFERTA NR 06 złożona przez:

IXO SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Piastowska 40

47- 200 Kędzierzyn- Koźle

OFERTA NR 07 złożona przez:

P.P.U.H.RKE „ELEKTRO- INSTAL”

Dariusz Kosteczko

Ul. Rolnicza 23

44-200 Rybnik

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

190,80

190,80

03

300,00

300,00

04

232,23

232,23

05

200,43

200,43

06

188,37

188,37

07

216,60

216,60