MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, 02.10.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec    w sołectwie Suszec, Kobielice i Radostowice, zgodnie z dokumentacją projektową” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma „D.R.OGRÓD”

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A

43-229 Ćwiklice

 

na Zad. 1. (ul. Malinowa w Radostowicach oraz ul. Zbożowa w Kobielicach) za cenę: 49.239,13 zł brutto.

na Zad. 2.(ul. Perłowa, Złota, Garbarska i Wiosenna w Suszcu) za cenę: 120.608,20 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych siedem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT”

ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka

 OFERTA NR 02 złożona przez:

„PETBUD” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Handlowo- Usługowa „DIEGO” s.c. Zbigniew i Grzegorz Gogol

ul. Pszczyńska 60, 43-254 Warszowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

F.U.H. „MARGOR” SZŁAPAK G.M.J.

ul. Niedobczycka 4 B, 44-290 Jejkowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Pszczyna” Sp. z o.o.

ul. Borowikowa 1, 43-215 Jankowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

Firma „D.R.OGRÓD”

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 07 złożona przez:

Usługi Transportowe Hilary Szulik

ul. Rybnicka 236, 44-240 Żory

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawierają poniższe tabele:

                 Zadanie 1:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

227,79

227,79

02

271,95

271,95

03

222,54

222,54

04

273,60

273,60

05

231,66

231,66

06

300,00

300,00

07

296,55

296,55

                    Zadanie 2:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

211,80

211,80

03

210,51

210,51

04

252,66

252,66

05

223,14