MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Suszec, dnia 17.06.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Przebudowa ul. Błękitnej w Suszcu wraz z budową rowu melioracyjnego przy ul. Błękitnej w Suszcu – I etap”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę: 148.670,49 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym  postępowaniu  zostało złożonych sześć ofert tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „Kamrat”

Ul. Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Handlowo – Usługowa

„DIEGO” S.C.

Ul. Pszczyńska 60

43-254 Warszowice

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

PPUH „APM” Sp. z o.o.

Ul. Wyglendy 42

44-200 Rybnik

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma STRADA

Ul. Gagarina 132 C

44-268 Jastrzębie Zdrój

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

„Osinpol” Sp. z o.o.

Ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

264,33