MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).doc

 

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL: 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI - zał. nr 9 do SIWZ: 

 

Opis techniczny.pdf 

E1 PZT.pdf 

E2 Plan rozmieszczenia opraw i kamer.pdf

E3 Schemat ideowy TB.pdf 

E4 Schemat ideowy skrzynki ZK.pdf 

Warunki przyłączenia do sieci.pdf 

Zal 3 Belka poprzeczna T 0 5.pdf 

Zal 3 Fundamenty - montaż.pdf 

Zal 3 Fundament F-150 200.pdf 

Zal 3 Naświetlacz F400.pdf 

Zal 3 Słup S-80PC.pdf 

Zal 3 Tabliczka słupowa ZG5-35.pdf

 

 

  

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ: 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf