Utworzył: Bernadeta Małys
Data utworzenia: 12-02-2016 13:36:22


16. KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻ PALIWA GAZOWEGO DLA GMINY SUSZEC ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. - II POSTĘPOWANIE
15. KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻ PALIWA GAZOWEGO DLA GMINY SUSZEC ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. - UNIEWAZNIONY
14. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUSZCU
13. ZIMOWE UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ POWIATOWYCH DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017
12. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2018 R.
11. PRZEBUDOWA UL. PAWIEJ W RUDZICZCE NA ODCINKU O DŁUGOŚCI OKOŁO 232MB WRAZ Z ODWODNIENIEM
10. PRZEBUDOWA UL. PAŃSKIEJ W KOBIELICACH - DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - ETAP II NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. RÓWNĄ DO POSESJI NR 16 O DŁUGOŚCI OKOŁO 555 MB
9. PRZEBUDOWA UL. BARANIOK W RUDZICZCE – ETAP II – ODCINEK OD POSESJI NR 36B DO POSESJI NR 42 O DŁUGOŚCI OKOŁO 383MB
8. BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SUSZCU
7. PRZEBUDOWA UL. BUKOWEJ W SUSZCU – ETAP I - ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 117,0 MB
6. PRZEBUDOWA UL. DESZCZOWEJ W SUSZCU – ETAP II – ODCINEK WSCHODNI O DŁUGOŚCI OKOŁO 225,0 MB
5. PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W SUSZCU – ODCINEK BOCZNY POŁUDNIOWY
4. PRZEBUDOWA UL. DESZCZOWEJ W SUSZCU – ETAP I – ODCINEK ZACHODNI OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STAWOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. MOKRĄ O DŁUGOŚCI OKOŁO 386,76MB
3.PRZEBUDOWA UL. BARANIOK W RUDZICZCE – ETAP I – ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KLESZCZOWSKĄ DO POSESJI NR 36B O DŁUGOŚCI OKOŁO 915MB
2. DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY SUSZEC DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P. POŻ. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH- ETAP 1
1. REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC 2016 R.