MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja II etapu inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

SKANSKA S.A.

ul. gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

za cenę: 1.559.879,49 brutto.

 

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Osiedle Księcia Władysława 8D/10 , 44-240 Żory;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik;

Partner: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1B, 44-207 Rybnik;

OFERTA NR 03 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-204 Rybnik;

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” Spółka akcyjna, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków;

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz, ul. Rolna 4,

43-262 Kobielice;

OFERTA NR 06 złożona przez:

BERGER BAU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław;

OFERTA NR 07 złożona przez:

HEILIT+WOERNER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Wysoka, ul. Lipowa 5 A, 52-200 Wrocław;

OFERTA NR 08 złożona przez:

SKANSKA S.A., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach,
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice;

OFERTA NR 09 złożona przez:

M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska;

Adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój;

OFERTA NR 10 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: AUTO-TRANS ASFALTY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice;

Partner: GEO-BUD-T.B.M. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Boczna 6, 44-240 Żory

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

185,04

185,04

02

257,07

257,07

03

286,92

286,92

04

243,75

243,75

05

245,31

245,31

06

241,23

241,23

07

0,00

0,00