MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja II etapu inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

SKANSKA S.A.

ul. gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

za cenę: 1.559.879,49 brutto.

 

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Osiedle Księcia Władysława 8D/10 , 44-240 Żory;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik;

Partner: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1B, 44-207 Rybnik;

OFERTA NR 03 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-204 Rybnik;

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” Spółka akcyjna, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków;

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz, ul. Rolna 4,

43-262 Kobielice;

OFERTA NR 06 złożona przez:

BERGER BAU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław;

OFERTA NR 07 złożona przez:

HEILIT+WOERNER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Wysoka, ul. Lipowa 5 A, 52-200 Wrocław;

OFERTA NR 08 złożona przez:

SKANSKA S.A., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach,
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice;

OFERTA NR 09 złożona przez:

M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska;

Adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój;

OFERTA NR 10 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: AUTO-TRANS ASFALTY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice;

Partner: GEO-BUD-T.B.M. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Boczna 6, 44-240 Żory

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

185,04

185,04

02

257,07

257,07

03

286,92

286,92

04

243,75

243,75

05

245,31

245,31

06

241,23

241,23

07

0,00

0,00

08

300,00

300,00

09

294,60

294,60

10

226,98

226,98

                                                                                                                                           Wójt Gminy                                                         

                                                                                                                                          Marian Pawlas