MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2008/2009:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, wraz z załącznikami:  nr 1(formularz oferty), nr 2(istotne postanowienia umowy), nr 3(oświadczenie wykonawcy), nr 4(wykaz usług), nr 5(wykaz sprzętu),  nr 6(wykaz osób):

 SIWZ_-_akcja_zima_20082009_-_n.pdf (205.72 Kb)

2. Załączniki do SIWZ:

 Rejon_1_-_Suszec_I_-_Zal_7.pdf (81.80 Kb)

Rejon_2_-_Suszec_II_-_Zal._8.pdf (59.74 Kb)

Rejon_3_-_Rudziczka_-_Zal_9.pdf (47.37 Kb)

Rejon_4_-_Kobielice_-_Zal_10.pdf (60.08 Kb)

Rejon_5_-_Radostowice_-_Zal_11.pdf (52.48 Kb)

Rejon_6_-_Kryry_-_Zal_12.pdf (39.03 Kb)

Rejon_7_-_Mizerow_-_Zal_13.pdf (34.86 Kb)

Rejon_8_-_Parkingi_place_inne_-_Zal_14a.pdf (23.70 Kb)

Rejon_8_-_Parkingi_place_inne_-_Zal_14b.pdf (26.24 Kb)

Rejon_8_-_Parkingi_place_inne_-_Zal_14c.pdf (24.36 Kb)

Rejon_8_-_Parkingi_place_inne-_Zal_14d.pdf (27.00 Kb)

Rejon_9_-_Suszec_-_Trasa_MZK_-_Zal_15.pdf (57.50 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16a.pdf (25.85 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16b.pdf (33.70 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16c.pdf (48.59 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16d.pdf (28.64 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16e.pdf (25.89 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16e_1.pdf (25.89 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16f.pdf (27.17 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16g.pdf (27.33 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16h.pdf (28.44 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16i.pdf (27.20 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16j.pdf (30.22 Kb)

Rejon_10_-_Chodniki_-_Zal_16k.pdf (31.53 Kb)

Wykaz_drog_powiatowych_-_Rejon_11_-_Zal_17a.pdf (36.11 Kb)

Rejon_11_-_ulica_Wyzwolenia_Lipki_i_Piaskowa_-_Zal_17b.pdf (87.15 Kb)

Zasady_odsniezania_i_usuwania_sliskosci_zimowej_-_Zal_17c.pdf (38.80 Kb)