MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 Siwz_-_budowa_parkingu_przy_Urzedzie_Gminy_w_Suszcu_-_I_etap.pdf (196.72 Kb)

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7 DO SIWZ:

PARKING_UG_Formularz_Przedmiaru_Robot.pdf (26.31 Kb) 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI I INFORMACJĄ BIOZ - ZAŁĄCZNIKI NR 8 DO SIWZ:

A)Opis_techniczny.pdf (65.54 Kb)

B)Plan_sytuacyjno_-_wysokosciowy.pdf (430.46 Kb)

C)Zagosp._terenu_1.pdf (414.95 Kb) - ZAKRES ZGODNY Z DOKUMENTACJĄ

D)Zakres_realizacji.pdf (99.60 Kb) - ZAKRES DO REALIZACJI

E) BIOZ.pdf (93.73 Kb)

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

 Specyfikacja_techniczna.pdf (493.80 Kb)