MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), NR 3 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY), NR 4 (OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU), NR 5 (WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW):

 

 

SIWZ_-_woz_strazacki.pdf (192.32 Kb)