MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 1

 

II. ZAŁACZNIKI OD NR 1-4 oraz 6-7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

III. ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3

 

IV. ZAŁACZNIK 1.A DO SIWZ - WYKAZ PPE

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4