MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

SIWZ - parking UG III etap.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 Formularz przedmiaru robót zał. 1.A - Parking UG.xls

 

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ:

 

 Projekt budowlany:

6705 opis.pdf

6705 01.pdf

6705 03.pdf

6705 04.pdf

6705 05.pdf

6705 06.pdf

6705 07.pdf

6705 08.pdf

 

Projekt wykonawczy - branża drogowa:

6977 opis.pdf

6977 01.pdf

6977 02.pdf

 

Projekt wykonawczy - branża energetyczna i telekomunikacyjna:

6979 opis.pdf

6979 01.pdf

6979 02.pdf

6979 03.pdf

6979 04.pdf

6979 05.pdf

6705 06.pdf

6705 08.pdf

6979 11.pdf

6979 12-15 T.pdf

6979 16-20 T.pdf

 

Projekt wykonawczy - branża kanalizacyjna:

6978 opis.pdf

6978 01.pdf

6978 02.pdf

6978 03.pdf

6978 04.pdf

6978 05.pdf

6978 06.pdf

 

 Informacja BIOZ:

6868 BIOZ.pdf

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

6980 ST.pdf