MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOZENIA) W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1 A:

Formularz przedmiaru robót.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9:

Projekt.pdf

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 10:

Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf

 

5. PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 11

Projekt docelowej organizacji ruchu.pdf

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 12 do SIWZ:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót .pdf