MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010 - II PRZETARG:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, wraz z załącznikami:  nr 1(formularz oferty), nr 2(istotne postanowienia umowy), nr 3(oświadczenie wykonawcy), nr 4(wykaz usług), nr 5(wykaz sprzętu),  nr 6(wykaz osób):

SIWZ_-_akcja_zima_2009-2010_-_rejon_6A_6B_i_8.pdf (172.49 Kb)

2. Załączniki do SIWZ:

Rejon_nr_6A_-_Kryry_-_Zal._7.pdf (31.41 Kb)


Rejon_nr_6B_-_Mizerow_-_Zal._8.pdf (27.47 Kb)


Rejon_nr_8_-_trasa_MZK_-_Zal._9.pdf (49.52 Kb)