MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOZENIA) W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1 A:

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9:

Część drogowa:

rys_2.pdf

rys_3.pdf

rys_4.pdf

Część kanalizacyjna:

rys_2.pdf

rys_3.pdf

rys_4_1.pdf

rys_4_2.pdf

rys_5_1.pdf

rys_5_2.pdf

Odwodnienie:

Czarkowska_-_Odwodnienie.pdf

pbcz1.pdf

pbcz2a.pdf

pbcz2b.pdf

pbcz2c.pdf

pbcz3.pdf

pbcz4.pdf

pbcz5.pdf

rys_2_-_zagospodarowanie.pdf

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 10:

Opis_tech_-_org_czasowa.pdf

rys_2_1.pdf

rys_2_2.pdf

rys_2_3.pdf

 

5. PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 11

Opis_tech-_docelowa.pdf

rys_2.pdf

rys_3-_ist.pdf

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 12 do SIWZ:

D000000.pdf

D010101.pdf

D010201.pdf

D010202.pdf

D010204.pdf

D020000.pdf

D020101.pdf

D020301.pdf

D030201.pdf

D040101.pdf

D040202.pdf

D040301.pdf

D040402.pdf

D050305a.pdf

D050305b.pdf

D060101.pdf

D060401.pdf

D070101.pdf

D070201.pdf

D070501.pdf

D070602.pdf

D080101.pdf

D080202.pdf

D080301.pdf

D080401.pdf

 

</