MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 06.06.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 06.06.2013 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie postępowania jest wykonanie ogrodzenia i rowu. Elementy te są wymienione w projekcie budowlanym – część opisowa, a kosztorys załączony nie zawiera pozycji dotyczących ogrodzeń jak i wykonania rowu.

Proszę o podanie wymiarów figur do gry w szachy ogrodowe oraz z jakiego materiału mają być wykonane.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Wykonanie ogrodzenia i rowu jest w zakresie odrębnego postępowania pn. „Wykonanie ogrodzenia w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej”. Informujemy, że ta sama dokumentacja projektowa,  w części opisowej, jest udostępniona do dwóch osobnych postępowań przetargowych.

Szachy ogrodowe winny być wykonane z polietylenu (PE), wysokość króla: 91 cm,  wysokość pionka: 65 cm, średnica podstawy figur 22 cm,  kolor: biało-czarne,  spód figur odkręcany, szachy winny spełniać normę CE.