MENU

!!! DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZICZCE – OGŁOSZENIE OSP RUDZICZKA