MENU

18. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.01.2021 r.