MENU

8. „PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLONIA PODLESIE - ETAP III” ORAZ „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU - ETAP I” - UNIEWAŻNIONY