MENU

4. PRZEBUDOWA UL. DESZCZOWEJ W SUSZCU – ETAP I – ODCINEK ZACHODNI OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STAWOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. MOKRĄ O DŁUGOŚCI OKOŁO 386,76MB