MENU

REALIZACJA III ETAPU INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ W KOBIELICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU O DŁ. OK. 450 MB” TJ. ODCINKA OD POSESJI NR 20 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIEJSKĄ O DŁ. OK. 191 MB"