MENU

Plan Pracy Rady Gminy

 

 

 

Terminy sesji Rady Gminy

godz. 13.00

terminy posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku 

poniedziałki   godz. 15.00

terminy posiedzeń Komisji Finansów , Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

wtorki  godz. 14.00

terminy posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

środy godz. 12.30

 

terminy posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

środy   godz. 14.00

28 stycznia 2016 r. 

czwartek

25 stycznia  2016 r.

27 stycznia  2016 r.

27 stycznia  2016 r.

27 stycznia  2016 r.

25 lutego 2016 r.

czwartek

22 lutego  2016 r.

 

23 lutego  2016 r.

 

24 lutego  2016 r.

 

24 lutego  2016 r.

 

31 marca 2016 r.

czwartek

29 marca 2016 r.

wtorek godz. 15.30 wspólnie z Komisją Finansów omówienie taryf PGK, a następnie dalszy ciąg posiedzenia

29 marca 2016 r.

wtorek o 14.00 a  od 15.30 omówienie taryf PGK wspólnie z Komisją Gosp. Komunalnej

30 marca 2016 r.

 

30 marca 2016 r.

 

28 kwietnia 2015 r.

czwartek

25 kwietnia 2016 r.

 

26 kwietnia 2016 r.

 

27 kwietnia 2016 r.

 

27 kwietnia 2016 r.

 

25 maja 2016 r.  

środa

sesja absolutoryjna

23 maja 2015 r.

24 maja 2015 r.

20 maja 2015 r.

piątek

20 maja 2015 r.

piątek

23 czerwca 2016 r. 

czwartek

20 czerwca 2016 r.

21 czerwca 2016 r.

22 czerwca 2015 r.

22 czerwca 2015 r.

lipiec

przerwa wakacyjna

------------------------

-----------------------

-------------------

-------------------

25 sierpnia 2016 r. 

czwartek

22 sierpnia 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

24 sierpnia 2016 r.

24 sierpnia 2016 r.

29 września 2016 r.

czwartek

26 września 2016 r.

27 września 2016 r.

28 września 2016 r.

28 września 2016 r.

27 października 2016 r.

czwartek

24 października 2016 r.

25 października 2016 r.

26 października 2016 r.

26 października 2016 r.

24 listopada 2016 r. 

czwartek

21 listopada 2016 r.

 

22 listopada 2016 r.

 

23 listopada 2016 r.

23 listopada 2016 r.

8 grudnia 2016 r.

czwartek

5 grudnia 2016 r.

I czytanie projektu budżetu

6 grudnia 2016 r.

I czytanie projektu budżetu

7 grudnia 2016 r.

I czytanie projektu budżetu

7 grudnia 2016 r.

I czytanie projektu budżetu

 

28 grudnia 2016 r.

środa

sesja budżetowa

27 grudnia 2016 r.

wtorek godz. 14.00

Wspólne posiedzenie komisji

II czytanie projektu budżetu

zaopiniowanie projektu budżetu

27 grudnia 2016 r.

wtorek godz. 14.00

Wspólne posiedzenie

komisji

II czytanie projektu budżetu

zaopiniowanie projektu budżetu

27 grudnia 2016 r.

wtorek godz. 14.00

Wspólne posiedzenie komisji

II czytanie projektu budżetu

zaopiniowanie projektu budżetu

27 grudnia 2016 r.

wtorek  godz. 14.00

Wspólne posiedzenie

komisji

II czytanie projektu budżetu

zaopiniowanie projektu budżetu