MENU

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 6 w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Gminie Suszec przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym i udziałem w nieruchomości wykorzystywanej jako ogródek. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. (032)4493073