MENU

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec

Rady Gminy Suszec Uchwałą Nr XXII/58/191/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku uchwaliła zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec”.