MENU

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Suszec w dniu 23 listopada 2017 r.