MENU

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Suszec w dniu 30 marca 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIII.265.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Data: 2017-04-05 13:16:40, - Rozmiar: 578,15kB
 2. Uchwała Nr XXXIII.266.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielsko - Biała Data: 2017-04-05 13:16:41, - Rozmiar: 102,06kB
 3. Uchwała Nr XXXIII.267.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntowych położonych w Kobielicach i w Suszcu Data: 2017-04-05 13:16:42, - Rozmiar: 123,24kB
 4. Uchwała Nr XXXIII.268.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej w Mizerowie Data: 2017-04-05 13:16:42, - Rozmiar: 122,96kB
 5. Uchwała Nr XXXIII.269.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kryrach przy ul. Nierad 84 Data: 2017-04-05 13:16:43, - Rozmiar: 124,08kB
 6. Uchwała Nr XXXIII.270.2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suszec na 2017 rok Data: 2017-04-05 13:16:43, - Rozmiar: 114,95kB
 7. Uchwała Nr XXXIII.271.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2017 Data: 2017-04-05 13:16:47, - Rozmiar: 1 338,63kB
 8. Uchwała Nr XXXIII.272.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Data: 2017-04-05 13:16:48, - Rozmiar: 311,98kB
 9. Uchwała Nr XXXIII.273.2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych... Data: 2017-04-05 13:16:49, - Rozmiar: 109,16kB
 10. Uchwała Nr XXXIII.274.2017 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Data: 2017-04-05 13:16:49, - Rozmiar: 102,12kB
 11. Uchwała Nr XXXIII.275.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Data: 2017-04-05 13:16:52, - Rozmiar: 582,58kB