MENU

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Suszec w dniu 23 lutego 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXII.254.2017 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Suszec na rok 2017 Data: 2017-02-27 14:09:53, - Rozmiar: 750,93kB
 2. Uchwała Nr XXXII.255.2017 w sprawie zmiany WPF Data: 2017-02-27 14:09:56, - Rozmiar: 1 052,01kB
 3. Uchwała Nr XXXII.256.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych Data: 2017-02-27 14:09:56, - Rozmiar: 122,79kB
 4. Uchwała Nr XXXII.257.2017 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suszec Data: 2017-02-27 14:10:06, - Rozmiar: 2 407,86kB
 5. Uchwała Nr XXXII.258.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Data: 2017-02-27 14:10:07, - Rozmiar: 583,33kB
 6. Uchwała Nr XXXII.259.2017 w sprawie uchwalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Data: 2017-02-27 14:10:08, - Rozmiar: 109,36kB
 7. Uchwała Nr XXXII.260.2017 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Data: 2017-02-27 14:10:09, - Rozmiar: 108,86kB
 8. Uchwała Nr XXXII.261.2017 w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych Data: 2017-02-27 14:10:09, - Rozmiar: 108,24kB
 9. Uchwała Nr XXXII.262.2017 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu Data: 2017-02-27 14:10:10, - Rozmiar: 105,75kB
 10. Uchwała Nr XXXII.263.2017 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec Data: 2017-02-27 14:10:19, - Rozmiar: 4 006,09kB
 11. Uchwała Nr XXXII.264.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec Data: 2017-02-27 14:10:20, - Rozmiar: 672,95kB