MENU

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Suszec

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Urząd Gminy Suszec informuje, że:

1.   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Suszec mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

2.   Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3.   Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

4.   Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych, ich kontroli i poprawienia w  oparciu o art. 32 ustawy.