MENU

Informacja Wójta Gminy Suszec z dnia 5 października 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania