MENU

Zarządzenie Nr ORG.0050.21.2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów