MENU

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Suszcu z dnia 27 marca 2015 r. o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Suszec zarządzonymi na dzień 17 maja 2015 r.

  

INFORMACJA

GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ W SUSZCU

 

z dnia 27 marca 2015 r

 

o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Suszec zarządzonymi na dzień 17 maja 2015 r.

 

I.     Skład Komisji:

 

1. Dorota Maria Chmiel                                                 Przewodniczący

uzupełnienie składu             

2.  Elżbieta Krystyna Mikołajec                                     Z-ca Przewodniczącego        

uzupełnienie składu

3.  Ludmiła Barbara Biskupek                                      Członek

     uzupełnienie składu                                  

4.  Paulina Maria Klepek                                               Członek         

       uzupełnienie składu                  

5.  Katarzyna Maria Koczar                                          Członek

     uzupełnienie składu                                                                          

6.  Agnieszka Maria Smorzik                                         Członek                                 

      uzupełnienie składu

7. Justyna Urszula Witosza                                            Członek                                 

     uzupełnienie składu

 

II.  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Suszcu:

 

Urząd Gminy Suszec  ul. Lipowa 1, pok. nr 19

Telefon (32) 32 44 93 050

faks (32) 44 93 051 e-mail: gmina@suszec, www suszec.pl

 

III.Dyżury

 

30.03.2015                 7.30 – 17.00

31.03.2015                 7.30 – 15.30

1.04.2015                   7.30 – 17.00

2.04.2015                   7.30 – 15.30

3.04.2015                   7.30 – 14.00

7.04.2015                   7.30 – 24.00

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

    w Suszcu

  

                                        Dorota Chmiel